21 April 2012

ASOS fashion finder

I read about this website some time ago. I checked the website & I decided to join the ASOS community and created my account. These days I take part in the PROM OUTFIT COMPETITION.

Już jakiś czas 
temu przeczytałam o tej stronce w jedym z czasopism. Postanowiłam dołączyć do społeczności ASOS-a i stworzyłam swój profil.
I obecnie biorę udział w konkursie PROM OUTFIT COMPETITION.

So, I created two outfits using at least one key boticca.com item from the competition collection. Please, have a look at my proposals:
Stworzyłam więc dwa stroje z wykorzystaniem co najmniej jednego kluczowego elementu boticca.com z kolekcji konkursowej. Oto moje propozycje:

No comments:

Post a Comment